O projektu

Sociálně Preventivní Aktivity pro Mládež
umožní během r.2009 - 2012 ověřit nové metody práce s mladými lidmi, kteří již vykazují známky sociálně deviantního chování. 
 
 Cílová skupina:
  • věk 15 – 19 let
  • trvalé bydliště v Ústeckém kraji
  • mladí lidé, kteří mají nevyjasněnou profesní orientaci a současně se u nich kumulují různá znevýhodnění/rizika, díky kterým jsou ohroženi předčasným ukončením profesní přípravy  např.:
- pocházejí ze sociálně znevýhodněného nebo nepodnětného prostředí a proto zaujímají pasivní
  přístup k utváření vlastního života ,
- mají špatný školní prospěch,
- zanedbávají školní docházku,
- mají emoční nebo sociální problémy, díky kterým jim hrozí vyloučení z kolektivu,
- požívají alkohol nebo návykové látky,
- živí se prostitucí,
- spáchaly trestný čin,
- opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
- opakovaně se dopouští útěků od rodičů.
 
Délka programu: 3 - 6 měsíců
 
Místo realizace: Most, Teplice, Duchcov, Žatec
 
Základním cílem programu je:
a) nepřipustit, aby klient neabsolvoval základní vzdělání či předčasně selhal v profesní  přípravě
b) zamezit ztotožnění klienta s deviantní nálepkou, zabránit rezignaci nad dalším vývojem
c) podpořit profesní rozvoj klientů

 

Další informace o projektu ZDE

 

Leták s informacemi o projektu ZDE

Závěrečná publikace k projektu SPAM+