O nás

 
Posláním o.s. MOSTY je provozovat takové programy a aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které v Ústeckém kraji chybí a napomohou ke snížení výskytu rizikového chování a kriminality a tím pádem ke zvýšení bezpečí občanů v komunitě. Aktivity mají rovněž směřovat ke zvyšování uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce
 
Cílové skupiny:
  • mladiství s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou,
  • vězněné osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění,
  • školní mládež,
  • rodiny,
  • laická a odborná veřejnost.
 
Více o organizaci na www.osmosty.cz 
 
Kontakt
Kanceláře:
o.s.Mosty – sociálně psychologické centrum
Business centrum, Tř.Budovatelů 2957 – 3.patro (č.dveří 333, 337)
434 01 Most
 
Tel.: 777 633 172
email: info@osmosty.cz
www.osmosty.cz